ХЪБ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Създаден с решение на Министерски съвет от 11 май 2023, съвместно с Европейското патентно ведомство Хъбът на национално ниво, съвместно с Европейското патентно ведомство (ЕПВ/EPO), предлага:

  • методическа помощ по въпросите на интелектуалната собственост за изграждане на свързаност между научните изследвания и бизнеса;
  • експертиза, свързана с процедурите по закрила, управление и технологичен трансфер на интелектуалната собственост върху научноизследователските разработки, технологии и иновации от университетите за внедряване в индустрията;
  • изграждане на ефективна система за защита на интелектуалната собственост и нейния трансфер за подпомагане на иновациите и икономическия растеж;
  • подготовката на професионалисти в областта на интелектуалната собственост и трансфера на технологии, чрез експертно участие в организирането на обучения, семинари, дискусии;
  • патентна информация и предварителна експертиза, подходяща за провеждането на научноизследователска и развойна дейности, и свързания с това трансфер на технологии за генерирането на иновации, конкурентоспособност и икономически растеж.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.