Университетски бизнес партньори

Партньорства, координирани от Факултета по химия и фармация