Мисия и визия

Нашата визия

  • Средище за образование и обучение – чрез разнообразни съвременни форми за обучение и учене, ние участваме в подготовката професионалисти по ИСТТ; повишаваме равнището на знанията, уменията и компетентностите в тази област; допринасяме за изграждането на капацитет за успешно трансфериране на университетските изследвания в практиката;
  • Ключово звено в екосистемата за подпомагане на университетските изследователи и предприемачи чрез: експертиза и ноу хау в защитата и управлението на ИСТТ; в създаването на нов бизнес; в предоставянето на актуална патентна и друга информация;

Нашите партньори

  • Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO);
  • Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO);
  • Американското патентно ведомство (USPTO);
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.