Магистърска програма

Интелектуална собственост и технологичен трансфер с обучение на английски език

Срок на обучение: 1 година
Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. д-р Владя Борисова
е-mail: v.borisova@feb.uni-sofia.bg

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.