Eдноседмичен курс по въпросите на технологичния трансфер и лицензионната търговия в сътрудничество със Световната организация по интелектуална собственост в Женева