Закрила и управление на интелектуалната собственост и технологичния трансфер в прецедентно правната система

Срок на обучение: 6 – 17 ноември 2023 г.
Форма на обучение: редовна